Zapraszam do kontaktu
agillner.biuro@gmail.com
Pełnomocnik wyborczy i szef sztabu
Paulina Gillner-Kot  tel. 884 676 810

ANDRZEJ GILLNER

PROGRAM WYBORCZY

Szanowni Państwo, 

doceniam działania dotychczasowych władz na rzecz ogólnie pojętego rozwoju ekonomicznego miasta. Zależy mi, żeby ten proces kontynuować i rozwijać. ​Chciałbym jednak, aby troska  o miasto została poszerzona o obszary życia społecznego, współpracę władz z mieszkańcami oraz zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.  

TRANSPORT

 

1. PARKINGI 

Budowa parkingu wielopoziomowego w centrum miasta. Bezpłatne parkingi przy drogach dojazdowych i wahadłowa komunikacja miejska do centrum.  

2. OGRANICZONY CZAS PARKOWANIA PRZY UM 

Skrócenie czasu parkowania w ścisłym otoczeniu urzędu miasta pozwoli Interesantom UM, poczty oraz pobliskich placówek sprawnie zaparkować na czas załatwiania spraw urzędowych. 

3. DRUGI PAS NA PSZCZYŃSKIEJ 

Budowa drugiego pasa w stronę centrum przed skrętem do Sośnicy zwiększy przepustowość skrzyżowania z ul. Pocztową/Błonie.  

GLIWICE BEZ SMOGU 

1. DOTACJE DO EKO PIECÓW i EDUKACJA

Jakość powietrza w naszym mieście to duży problem. Sposoby na jego rozwiązanie powinny być wdrażane bezzwłocznie. Uważam, że należy usprawnić i przyspieszyć procedury pozyskiwania dotacji z UM do ekologicznych systemów ogrzewania.  Powinno się również popularyzować i rozpowszechniać wiedzę o tym, jak palić w starym piecu, zmniejszając ilość emitowanych zanieczyszczeń (informacje rozpowszechniane przez szkoły, www UM, rady osiedlowe). 

2. NOWE DRZEWA 

Przy projektowaniu remontów dróg i nowych inwestycji należy obligatoryjnie uwzględniać nowe nasadzenia - adaptację zieleni. 

 

3. ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ I GAZOWEJ 

Podłączanie nowych budynków w miejscach, w których to możliwe powinno być kontynuowane i wspierane.

PRZYJAZNE URZĘDY 

1. USPRAWNIENIE I PRZYSPIESZENIE OBSŁUGI INTERESARIUSZY UM

Chcę usprawnić procedury, wspólnie z urzędnikami zadbać o komfort współpracy, opracować i wprowadzić rozwiązania pomocne zarówno dla pracowników, jak i interesariuszy UM, m.in. zwiększyć

liczbę stanowisk w wydziale komunikacji. 

2. WSPARCIE INWESTORÓW PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW I DOKUMENTACJI

Będę dążyć do tego, aby inwestorzy otrzymywali wsparcie formalno-prawne. Aktualne procedury często trwają zbyt długo i wymagają kolejnych uzupełnień. Pomoc przy składaniu dokumentacji usprawni działania obu stron i zwiększy zadowolenie ze świadczonych przez miasto usług, co jest szczególnie ważne z perspektywy inwestorów zewnętrznych. 

3. INICJATYWY SPOŁECZNE

Pomoc aktywnym organizacjom i mieszkańcom w realizacji nowych przedsięwzięć. Przykładem działalności, na aktywizacji której szczególnie mi zależy, jest SZPITALNY WOLONTARIAT. Obecnie            działa on w jednym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jednak potrzeby są znacznie większe. Chciałbym aktywować  tę inicjatywę i sukcesywnie rozszerzać działania wolontariatu na szpitale. 

 

 

KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI 

1. POWOŁANIE ZESPOŁÓW BRANŻOWYCH 

Chcę stworzyć platformę, dzięki której mieszkańcy wraz z przedstawicielami miasta i organizacji czynnie działających na jego rzecz będą mogli zgłaszać pomysły, problemy i wspólnie wypracowywać rozwiązania. Pierwowzorem są zespoły funkcjonujące przy GCOP (ds. zdrowia, edukacji, sportu, seniorów i inne). 

2. OPCJA “ZGŁOŚ” NA WWW UM 

Uruchomienie zakładki lub podstrony, która będzie umożliwiała wysłanie do UM informacji o zauważonych problemach, usterkach i proponowanych rozwiązaniach.  

 

ROWEREM DO MIASTA 

1. ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH 

Trasy dla rowerów powinny być uwzględniane w planowanych remontach i inwestycjach drogowych. 

2. SKOMUNIKOWANIE DZIELNIC Z CENTRUM GLIWIC 

Umożliwienie sprawnego i bezpiecznego dojazdu rowerem do centrum wpłynie na popularność tej formy transportu i zwiększy wygodę gliwickich rowerzystów. Pozwoli też promować kulturę rowerową.  

SŁUŻBA ZDROWIA 

1. BUDOWA NOWEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO 

To bardzo ważna inwestycja. Swoim zakresem powinna objąć jak największą ilość oddziałów diagnostycznych. Nowoczesny i dobrze wyposażony szpital to poważna potrzeba naszego miasta. 

2. SZPITAL NR 4  Powiększenie izby przyjęć. Oddłużenie.   

BIZNES I INWESTYCJE 

1. USPRAWNIENIE PROCESU INWESTYCYJNEGO PRYWATNYM PODMIOTOM 

Miasto działa dobrze, jednak wiele kwestii związanych z inwestycjami można rozwiązać łatwiej w Zabrzu czy Tychach, gdzie nowych inwestorów traktuje się przyjaźniej. Dlatego planuję:

 - sukcesywnie przygotowywać tereny pod nowe lokalizacje firm,

 - świadczyć pomoc przy przejściu drogi formalno-prawnej.

 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ARENY GLIWICE 

Wydarzenia organizowane w tym obiekcie przyciągają ludzi z całej Polski, a nawet Europy. Warto zadbać, aby w jego otoczeniu powstała nowoczesna baza hotelowa. 

3. SZKOŁA ANGLOJĘZYCZNA 

Dla nowych inwestorów i rozwijającej się strefy ekonomicznej ważne jest funkcjonowanie szkoły anglojęzycznej. Osoby pracujące w zagranicznych firmach nie musiałyby decydować się na Kraków czy Wrocław ze względu na dostęp ich dzieci do edukacji w języku angielskim.  

WIZERUNEK MIASTA 

1. ADAPTACJA PUSTOSTANÓW 

Na terenie naszego miasta są niezagospodarowane i niszczejące pustostany. Chciałbym umożliwić wykorzystanie ich podmiotom, które tego potrzebują, np.: pod nowe przedszkola, działalność organizacji pozarządowych (np. harcówki), oraz długoterminowe udostępnienie w zamian za remont. 

2. POWOŁANIE URBANISTY 

Kształtowanie tkanki miejskiej powinno być planowane i koordynowane przez osobę kompetentną w tym obszarze. Tu pomocny będzie miejski urbanista, którego miasto dotychczas nie miało. Analiza potrzeb mieszkańców i biznesu m.in. wskaże kierunek rozwoju strefy ekonomicznej, aby nie kolidowała z zabudową mieszkaniową. Jego zadania to przygotowanie przestrzeni między innymi:

 - pod parkingi, 

 - dla drzew, parków i placów zabaw,

 - pod tereny KSSE. 

3. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA z miastami partnerskimi powinna na szerszą skalę obejmować przedsiębiorców, młodzież i artystów.  

OŚWIATA


1. PRZESTRZEŃ
Wiele szkół cierpi z powodu przepełnienia. Zajęcia odbywają się na korytarzach, ciasne pokoje nauczycielskie są jednocześnie salami lekcyjnymi, nauka trwa od 7.15 do późnego popołudnia - to prawdziwe problemy gliwickich placówek. Mamy sporo pustostanów. Trzeba niezwłocznie zaradzić potrzebom wykorzystując zasoby i w każdym indywidualnym przypadku konsultować  z gronem nauczycielskim możliwe rozwiązania. Zrobię to.


2.  NAUCZYCIELE ODCHODZĄCY ZE SZKÓŁ I Z ZAWODU
Ten exodus trzeba zatrzymać. Nauczyciele przygotowują nasze dzieci do życia w społeczeństwie. Potrzebujemy ich doświadczenia, mądrości, oddania. Zapewnię pomoc metodyczną oraz zatrudnię prawnika doradzającego pedagogom.


BEZPIECZEŃSTWO


1. OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

 
2. DODATKOWE PATROLE POLICJI (pełnopłatne)

 

ROZWIĄZANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

1. SUKCESYWNA LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

Należy konsekwentnie usuwać bariery architektoniczne, aby miasto było przyjazne każdemu mieszkańcowi. 

2. UPORZĄDKOWANIE PORZUCONYCH HULAJNÓG I SKUTERÓW 

Pozostawione w różnych częściach miasta pojazdy nie tylko wprowadzają wrażenie nieładu, ale stanowią zagrożenie dla niewidomych i starszych oraz utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Potrzebne są regulacje prawne, dzięki którym użytkownicy będą mogli korzystać z tych środków transportu w uporządkowany, racjonalny sposób.  

Dziękuję za zapoznanie się z moim programem. Nie jest to jego ostateczny kształt, a jedynie podstawa do dalszego dialogu i procesu zmian. W Gliwicach pracuje wielu specjalistów, z którymi chciałbym kontynuować współpracę.Połączenie ich doświadczenia i wiedzy z nowymi propozycjami mieszkańców będzie największą korzyścią dla miasta​.